[Hướng dẫn] Sử dụng auto trong Vệ Thần Online

Đây có lẽ là chức năng được nhiều các gamer mong đợi nhất, ngoài thời gian cày cuốc khi đánh từng quái ra, chúng ta có thể tùy chỉnh cho nhân vật auto tự đánh, dùng để train khi không có thời gian mà phải từng cú click để đánh quái.

Nhấn phím menu lên và chọn như hình sau:Dòng đầu tiên là mục chọn quái: Có thể là chỉ 1 loại quái hoặc có thể là toàn bộ.

Có các chức năng như :

-Hồi huyết: từ 10 – nhỏ hơn 100%

-Hồi khí: từ 10 – nhỏ hơn 100%

-Tổ đội: Tự động hoặc thủ công

-Nhận vật phẩm: có thẩ nhặt tất cả hay tủy chỉnh từng màu trang bị chúng ta cần nhặt

-Sữa chữa: Tự động hoặc thủ công

-Hồi sinh: Tự động hoặc thủ công.